Tag Archives: nano-partiklar

48: Miljövänligare strandhäng

“FINNS DET MILJÖFARLIGA ÄMNEN I SOLSKYDDSKRÄMER? Under 2008 gjorde Naturskyddsföreningen en bedömning av miljöegenskaperna hos ett antal solskyddsprodukter. Samtliga produkter bedömdes innehöll ämnen som inte är miljö-anpassade, eftersom det är dessa ämnen som står för den solskyddande verkan. I valet mellan … Continue reading

Posted in barn, eko-varor, fisk/fiske, globalt, konsumtion, miljö, resor | Tagged , , , , , | 2 Comments