77: Börja inte röka

Haha! Nej det är ju inte så stor chans att man börjar vid en ålder på 36 år. Men jag tänkte prata lite om rökning och miljö. Rökning och hälsorisker tänker jag inte prata om, det finns andra som gör och jag vill som inte moralisera. Det är är dessutom ett rätt vanligt samtalsmämne och ingen som röker är ju inte omedveten om riskerna. Men rökning och miljö då, vad är det som är dumt?

“Världens rökare konsumerar årligen omkring 5 500 miljarder cigaretter. Det blir 915 cigaretter på var och en av jordens invånare, men de som röker upp dem är 1,1 miljarder rökare. Av dem är 200 miljoner kvinnor. 2010 konsumerades i Sverige 6,7 miljarder cigaretter, enligt Centrum för  socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet, SorRAD. Då är även såväl legalt som illegalt införda oregistrerade cigaretter inräknade. Den oregistrerade konsumtionen beräknas till sju procent.”

Om vi börjar från början. Tobaksplantan. De största producenterna av tobak är Kina, USA, Indien, Brasilien och Turkiet. Även i Afrika ökar produktionen i bl.a. Zimbabwe och Malawi. Tobaksplantan kräver en hel del bekämpningsmedel, vilket är ett problem förstås för att gifterna läcker ner i grundvatten. Vatten som i många av de här länderna redan är en bristvara. Det är dock inte bara bekämpningsmedel som är en miljöfara när det gäller tobak. Tobak måste torkas innan det säljs vidare.  I de fattigare länderna sker det här med ved. Det går åt cirka 7.8 kg ved för att torka 1 kg tobak. Avverkningen bidrar till uttorkning och jorderosion. Det rubbar det naturliga ekosystemet och medför torka, översvämningar och dessutom artdöd iom att det är värdefulla tropiska skogar som huggs ned. Tobaksbolagen “kompenserar” detta med att nyplantera snabbväxande eukalyptus som är ett rätt värdelöst träd i områden med vattenbrist eftersom det SLUKAR vatten.

En annan synpunkt värd att ta upp är förstås att det är vanligt förekommande med barnarbete på de Afrikanska och Asiatiska tobaksodlingarna. Barn som förstås också blir påverkade av miljögifterna. De har knappast skyddsutrustning.

70 procent av världens cigaretter tillverkas i USA, Kina och Storbritannien. 60 procent konsumeras i Kina, Japan, Ryssland, USA och Tyskland. Trots att en betydande del av försäljningspriset i butikerna består av skatter av varierande storlek i olika länder ger tobaksbolagen miljardvinster. En beräkning säger att den samlade vinsten är 170 miljarder dollar.”

Helt sjukt mycket pengar! Förstår ju varför de tillverkas och säljs. Och fraktas! I Sverige så tillverkas inga cigaretter längre vad jag har förstått. Bara snus och cigarrer. Så de fraktas ju hit också. Men när de är odlade, tillverkade och hitfraktade då, och de kommer till kassan på Konsum. Hur är det skadligt för miljön sedan?

Ja cigaretter innehåller ju i runda slängar 4000 olika ämnen som frigörs när man röker dem. Vilka är de då? Här är några:

 • Nikotin: det är ett nervgift som plantan utvecklar för att skydda sig mot insektsangrepp, skulle tro att det mest är dumt för de som röker/passiva rökare. Kan inte hitta något som säger att det är skadligt för miljön. Är det någon som sitter på info så lämna gärna en kommentar.
 • Cyanväte: “Cyanväte är mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.”
 • Kolmonoxid: som även frigörs i bilavgaser, CO är främst skadligt för oss själva eftersom CO binds till våra röda blodkroppar och gör så att syresättningen av blodet saktar ner. Det här måste ju rimligtvis gälla för alla däggdjur iaf.
 • Bly: Är en tungmetall och skadar männsikor och djurs nervsystem i pyttesmå doser.
 • Kadmium: Även det en tungmetall som inte är nedbrytbar. Vi får i oss Cd via maten. Den är giftig för oss, för andra arter främst mikroorganismer och vattenlevande organismer. Längst ned i kedjan. Något som biologilektionerna från grundskolan lärde mig när det var DDT och PCB-prat var ju längst ned  näringskedjan slår ut toppen.
 • Ammoniak: Bidrar till övergödning och försurning, vilket rubbar vårt ekosystem.
 • Bensen: Är ett flytande aromatiskt kolväte, det är cancerframkallande. Ämnet sprids snabbt i luften och är farligt för mikroorganismer.

Jahaja. Nu är den rökt. Enligt wiki så slängs 75% av fimparna på marken. Av de 5 500 miljarderna cigaretterna alltså. 75% på marken.

“Tobaksrelaterade produkter som fimpar, cellofanpapper och cigarrettpaket utgör nästan hälften av allt skräp i svenska stadsmiljöertrots att endast 26% av svenskarna röker. Den genomsnittlige svenska rökaren slänger 1,7 fimpar på marken per dag. 23 procent uppger att de skulle fortsätta fimpa på marken trots att de visste att fimpen skadar miljön.”

Utöver paket och plast (jag kan inte för mitt liv förstå hur man slänger det på marken) så det som är kvar av cigaretten är ju i princip filtret. Där en del läskiga ämnen faktiskt samlas. Det kan ta upp till 5 år för naturen att bryta ned fimpen.

tumblr_msw7rl05Qt1qcm67do1_400Dags att fimpa?

This entry was posted in barn, globalt, konsumtion, miljö, miljövärstingar and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to 77: Börja inte röka

 1. Carro says:

  Åh man blir så arg. Igen.
  Hur gick det med det där att man skulle kräva av cigarettbolagen att ta hand om sitt skräp? På samma sätt som t ex elektronikföretag ansvarar för sina produkter även efter kassering. Producentansvar eller vad det heter.

 2. Linnéa says:

  Jag har följt din blogg ett tag och tycker den är hemskt bra. Tack för att du tar upp sånt som är viktigt att diskutera men få vågar prata om..

 3. Vilket bra och informativt inlägg! Såg en annons häromdagen som berättade att 60% av skräpet i Stockholm är fimpar, och att 100 miljoner läggs på städning (om jag inte minns helt fel). Tänk vilken kostnad som skulle kunna användas till bättre saker.

 4. Pingback: Nu är det rökt

 5. Bo Aggerborg says:

  När den svenska nedskräpningslagen ändrades 2011
  blev fimpar som kastas på marken undantag från den föreslagna boten på 800 kr.
  Rökare uppfattade detta beslut att de kunde fortsätta kasta sina fimpar
  omkring sig.
  Många rökare skyller sitt bristande miljöbeteende på att det inte finns någon askkopp i deras närhet
  när de ska fimpa.
  Det finns lösningar på detta problem.
  Alla rökare borde ha en bärbar liten fimpsamlare i fickan eller väskan.
  Och problemet med fimpar är löst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s