Ekoinfo! “How to green the world’s deserts and reverse climate change”

Det här TED-talet av Allan Savory är otroligt bra! Se det och bilda dig en uppfattning själv. Men i stora drag så handlar det om att forskare under lång tid trott att jorden är platt – i den bemärkelsen att för att hindra att stäpp blir öken så ska man inte minska boskap som man trott utan TILLFÖRA boskap. Öka boskapsjordarna, inte minska. Jag fick en aha-upplevelse. Det betyder förstås inte att vi i väst ska fortsätta att glufsa i oss kött för en hel by. Om man drar den växeln av det här så blir jag lite besviken.

Det är 20 minuter, väl värt att se.

This entry was posted in Ekoinfo!, globalt, klimatförändringar, miljö and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s