16: byta ut mina batterier

“Bara i Sverige köpte vi 55 miljoner alkaliska engångsbatterier av typen AA under 2009. Hade vi istället valt uppladdningsbara och laddat upp dem hundra gånger hade vi minskat utsläppen med 6700 ton koldioxidekvivalenter. Det är en ansenlig mängd som motsvarar utsläppen från 925 bilresor jorden runt.

Efter tio uppladdningar ger de uppladdningsbara upphov till 62 procent lägre utsläpp än engångsbatterier med samma energikapacitet. Redan när vi laddat upp ett uppladdningsbart batteri fyra gånger ger det klimatvinster jämfört med att använda fyra alkaliska engångsbatterier med motsvarande energimängd.”

Informationen är hämtad härifrån, och “klodioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.” (Hämtat från wikipedia.)

Det här är pinsamt men jag äger inga uppladdningsbara batterier alls. Jag använder batterier främst till tv, dvd och digitalboxens fjärrkontroller. Det har inte känts som en stor grej, att använda så få. Men nu vänder jag på det och säger men om det nu är så få så är det ju inte en så stor grej att köpa uppladdningsbara batterier. Jag har läst nånstans att ett uppladdningsbart batteri kan man använda cirka 1000 ggr gentemot ett vanligt som man då använder 1 gång. Hittade ett fyrpack AA som kostade 249 kr inklusive laddare. Man ska tänka på att handla de som inte innehåller kadmium bara. Så nu i veckan ska jag handla de 6 batterier jag behöver, och  4 extra AA till min sons leksaksdammsugare.

Jag ska när jag rustar upp min cykel för våren byta tillbaka till dynamolampor, för är det några batterier som går som smör för mig så är det till cykellysena, de är ju som förgjorda att komma ihåg att släcka…

This entry was posted in energi/energislöseri, miljö and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s